s
زمین بافت مسکونی نوشهر

زمین بافت مسکونی نوشهر

مازندران - نوشهر

 پنج ماه پیش

قیمت کل:0 تومان

زمین ۲۵۰متری بافت مسکونی

زمین ۲۵۰متری بافت مسکونی

مازندران - نوشهر

 پنج ماه پیش

قیمت کل:0 تومان

زمین جاده نور منطقه شهروند

زمین جاده نور منطقه شهروند

مازندران - نور

 پنج ماه پیش

قیمت کل:0 تومان

زمین ۱۲۳۰متری دارای جواز آب برق گاز

زمین ۱۲۳۰متری دارای جواز آب برق گاز

مازندران - چالوس

 پنج ماه پیش

قیمت کل:0 تومان